UTVECKLING AV GAMLESTADEN

Med historien som bas och framtiden som mål.

Gamlestads torg stadsutveckling av området

Just nu pågår en omfattande utveckling av Gamlestaden. Stadsdelen ska växa, förtätas och knyta sig än närmre centrala Göteborg. Nya kontor, bostäder, hotell, service och handel ska växa fram och tillsammans skapa en modern blandstad med pulserande liv. Gamlestads torg blir därmed en naturlig knutpunkt i den nya tidens kollektivtrafik och en viktig del i Göteborgs stadsutveckling. En modern plats men med en rik historia.

Gamlestads torg är en mittpunkt i området och en självklar mötesplats för arbetsliv, entreprenörskap, kultur och service. Inte långt härifrån ligger Kulan, SKF:s gamla industrilokaler. Här planeras det för en mix av bostäder, restauranger, butiker och arbetsplatser. I anslutning till Gamlestads torg ligger även de historiska industriområdena Gamlestadens Fabriker och Slakthusområdet. Här planeras det också för nya arbetsplatser och bostäder. Det är en spännande tid som väntar.

Vill du vara med på resan?

Gamlestads torg – då som nu

Gamlestaden är då som nu ett område som blickar framåt. Ett område där det nya alltid varit nära. Ett område för möten mellan kulturer och traditioner i generationer. Då som nu – en mittpunkt i Göteborg. I Gamlestaden sitter utveckling och förnyelse i väggarna. Här började resorna för SKF, Volvo och Åhléns.

I samma anda fortsätter nu resan, men med nya väggar och nya möjligheter. Då som nu adderar vi vår tids prägel och ger Gamlestaden nya årsringar. Då som nu ett område för möten och puls. Då som nu ett område där resor har sin början. Resan har påbörjats för utveckling av Gamlestaden.

Aktörer med projekt i Gamlestaden

Egnahemsbolaget säljer bostadsrätter i Gamlestaden.

Egnahemsbolaget kommer med Brf Kulan bygga ca 125 nya lägenheter på Artellerigatan med säljstart våren 2018 och inflyttning under 2020.

Poseidon kommer bygga lägenheter i Brf Makrillen i närheten av Gamlestads torg.

I Gamlestaden kommer Poseidon att bygga 100 nya hyresrätter tillsammans med Egnahemsbolaget. Lägenheterna kommer att byggas på Artellerigatan mitt emot SKF-huset och planeras byggas 2017/18.